Ouderbijdrage

Op onze school wordt geen schoolgeld geheven. Wel wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd door de Ouderraad. In de jaarbijeenkomst van de OR, die meestal in oktober plaats vindt, wordt de hoogte van deze bijdrage vastgesteld (dit jaar is de voorgestelde bijdrage € 65,-). Van dit geld worden o.a. uitgaven gedaan t.b.v. het schoolreisje, het Sinterklaas- en Kerstfeest, de sportdag en de schoolongevallen-verzekering. Van dit geld wordt ook de schoolreis van groep 1 t/m 5 betaald. Voor de werkweek van de bovenbouw wordt door de school een vrijwillige bijdrage gevraagd. 

 

Daarnaast wordt de school financieel ondersteund door Stichting Vrienden Jan Vermeerschool. Door de stichting wordt u ook gevraagd een bijdrage over te maken van ongeveer 100 euro per kind per jaar.