Humanistisch Vormings Onderwijs

Bij ons op school is het mogelijk vanaf groep 3 om uw kind deel te laten nemen aan Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO).
HVO vindt plaats binnen het bestaande lesrooster. In de lessen HVO maken de kinderen spelenderwijs kennis met humanistische uitgangspunten als: respectvol met elkaar omgaan, gevoel van rechtvaardigheid, verdraagzaamheid en verbondenheid met je medemens, ontwikkeling van zelfvertrouwen en zelfrespect.

 

Samen met de kinderen wordt gezocht naar hun eigen antwoord op wat ze belangrijk, interessant, goed, leuk of vervelend vinden. Humanistisch Vormings Onderwijs wil kinderen aanmoedigen bewust te kiezen en voor die keuze zélf verantwoordelijk te zijn. Naast kringgesprekken worden vele andere werkvormen gebruikt om de lessen afwisselend en boeiend te maken. Bijvoorbeeld schrijven, dichten, tekenen, pantomime, een verhaal voorlezen of video en diverse spelvormen, waaronder rollenspel. De onderwerpen die aan de orde komen zijn aangepast aan de belevingswereld van de kinderen. Alle lessen worden per groep op maat gemaakt. Kinderen zijn vrij om ook zelf onderwerpen in te brengen.