Protocollen

Verzuimprotocol

Hier vindt u het verzuimprotocol van onze school. 


Pestprotocol

Hier vindt u het pestprotocol van onze school.

 

Dyslexieprotocol

Het beleid met betrekking tot dyslexie kunt u hier lezen. 

 

Medicijnprotocol

Wanneer kinderen medicijnen gebruiken en op school moeten innemen, mogen deze medicijnen niet zomaar door de leerkracht toegediend worden. Meer informatie over medicijnen leest u in het protocol voor medische handelingen op school.