Schoolplan

Sinds 1 augustus 1985 dient elke basisschool over een schoolwerkplan te beschikken. Dit is later het schoolplan geworden. Ook onze school heeft een schoolplan (2023-2027). Hierin wordt een overzicht gegeven van doelstellingen, de organisatie en de inhoud van ons onderwijs. Elke vier jaar wordt het schoolplan in overleg met Librijn, de teamleden en de Medezeggenschapsraad bijgesteld en goedgekeurd voor een nieuwe periode.