Naschoolse opvang

Kindercentrum Jan, Loris en Marie en Marie in de bocht

Aan de Jan Vermeerschool is op beide locaties een naschoolse opvang verbonden. Voor informatie kunt u kijken op www.delangekeizer.nl of telefonisch via 015-2120905. U kunt uw kind(eren) aanmelden middels een inschrijfformulier op de website.

Op beide locaties organiseert de school samen met De Lange Keizer na schooltijd een breed aanbod van culturele en sportieve activiteiten. Twee keer per jaar krijgen de kinderen het aanbod in een flyer mee naar huis. Uitgebreide informatie en inschrijven gaat via de website die op de flyer is aangegeven.

Kindercentrum Jan en Alleman

Kinderopvang 'De Lange Keizer' heeft sinds augustus 2006 een locatie op de Paardenmarkt, genaamd 'Jan & Alleman'. 'Jan & Alleman' verzorgt dagopvang voor 0-4 jarigen.
Het is een heel bijzonder project omdat deze opvang een samenwerkingsverband is met Ipse. Zij dragen zorg voor mensen met een verstandelijke handicap of beperking.
Deze intensieve samenwerking betekent dat er ook activiteiten georganiseerd zullen worden waar de kinderen van Jan en Alleman en kinderen van Ipse gezamenlijk aan deel kunnen nemen. We vinden dit o.a. belangrijk omdat kinderen zo kunnen leren dat mensen verschillend kunnen zijn, maar dat iedereen wel de moeite waard is. De slogan van deze lokatie luidt dan ook 'Kindercentrum Jan & Alleman, het kindercentrum waar “samen gewoon is!”