Librijn Openbaar Onderwijs

Op onze school zijn alle kinderen welkom, zonder onderscheid naar ras, geloof, levensovertuiging of maatschappelijke positie van de ouders.
Door het leren kennen van elkaar op school kan begrip en respect worden opgebouwd waardoor we kunnen samenwerken aan een wereld waarin plaats is voor iedereen.

 

De Jan Vermeerschool valt onder het bestuur van Librijn, waar de openbare scholen van Delft en Rijswijk deel van uitmaken. Een openbare school kent geen schoolgeld, wel een vrijwillige ouderbijdrage, die onder andere besteed wordt aan verschillende feesten, bibliotheek, schoolreisje en een gedeelte van de werkweek en schooltuin.