Stichting Vrienden Jan Vermeerschool

In juli 2002 werd naar aanleiding van de beperkte financiële middelen van de Ouderraad de stichting Vrienden Jan Vermeerschool opgericht.
Het doel van de stichting is om via donaties van ouders, subsidies en acties geld in te zamelen om extra's voor de school mogelijk te maken. Als rechtspersoon kan het bestuur fondsen benaderen. Jaarlijks wordt er in een brief om een donatie van de ouders gevraagd. De stichting denkt daarbij aan een donatie rond de 75 euro per kind per jaar. Maar elk bedrag is natuurlijk welkom, kleiner of groter. Vanuit de doelstelling van de stichting wordt jaarlijks een bedrag beschikbaar gesteld aan de Ouderraad die daar via de werkgroepen een besteding aan geeft. De stichting werkt nauw samen met de het team en de Ouderraad om de acties en de bestedingsdoelen zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij wat er leeft en nodig is in de school.

 

De eerste actie van de stichting was een Wenskaartenproject. Alle kinderen hebben op school een tekening gemaakt die iets met kerst of nieuwjaar te maken moest hebben. Door de kinderen en het team zijn er 8 geselecteerd om een wenskaart van te maken. Van de opbrengst is voor de school een geluidsinstallatie aangeschaft. De opbrengsten van andere acties zijn gegaan naar speeltoestellen/speelmateriaal voor de schoolpleinen.

 

Van de giften van ouders is er voor elke klas €100,- te besteden voor culturele activiteiten, iedere locatie krijgt €250,- om zelf te besteden. De ouderraad krijgt ieder jaar €1000,- van de stichting. De ouderraad heeft dit geld de laatste 6 jaar aan het jaarboek besteed.

 

Door het werven van fondsen zijn een aantal heel leuke activiteiten op de school mogelijk geworden, zoals muziek- en dansprojecten, kookspullen voor de onderbouw, een draadloze microfoon ,de aanschaf van muziek instrumenten en de musical van groep 8.

 

De stichting Vrienden Vermeer verkoopt ook T-shirts met het Jan Vermeer logo erin verwerkt. Leuk voor gym en voor schoolsport activiteiten.

 

Op ons wensenlijstje staat verder de jaarlijkse muziek-,dans- of culturele dag, maar ook geld voor tablets, nieuwe kasten, voor muzieklessen en voor de aanschaf van nieuwe Montessori-materialen.

 

Op deze manier probeert de stichting, naast de vrijwillige ouderbijdrage, het onderwijs aan uw kind op de Jan Vermeerschool met behulp van extra financiële ondersteuning te verrijken.

 

Het stichtingsbestuur heeft de volgende samenstelling:

  • Penningmeester Thomas Tolsma
  • Lid MD Russell Kerkhoven
  • Lid MD Coen van Kraneneburg
  • Lid Raam Haukit Yu
  • Lid team Raam Karin Keizer
  • Lid team MD Bianca Wijnolts

 

Contactinformatie

E-mail: vrienden@jan-vermeer.nl 

In persoon: je kunt alle leden van de stichting aanspreken op de gang

Bijdragen?

Mocht u een extra bijdrage over willen maken, dan kan dat op

Gironummer NL14INGB0009396740

t.n.v. Stichting Vrienden Jan Vermeerschool, Delft.

U kunt ook periodiek een klein bedrag overmaken.

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.