Schoolbrede projecten

Tweemaal per jaar houden we een project door de hele school. De projecten passen in de drie jaarlijkse cyclus van kosmisch onderwijs.
Deze projecten hebben een duur van ongeveer zes weken en starten met een officiële opening voor de kinderen. Sommige projecten sluiten we af met een kijkavond voor ouders en kinderen.