Bewegingsonderwijs

De onderbouw (groep 1/2) maakt gebruik van het speellokaal. Onder begeleiding van de eigen groepsleekracht wordt de motoriek ontwikkeld door middel van verschillende activiteiten. De kinderen dragen hierbij gymkleding. Deze gymkleding blijft op school. Elke keer voor een vakantie wordt u gevraagd de gymkleding mee naar huis te nemen en te wassen.

De midden- en bovenbouwgroepen gymmen twee keer per week onder leiding van een vakleerkracht. Tijdens de gymles dragen de kinderen gymkleding. Deze bestaat uit een gympak of een sportshirt en een korte broek. Het dragen van gymschoenen is niet verplicht maar wel aanbevolen. Zwarte zolen veroorzaken strepen op de vloer die er moeilijk afgaan. Daarom willen wij graag dat er lichtgekleurde zolen onder de schoenen zitten.

 

Na de gymles wordt er gedouched. Alle kinderen moeten een handdoek meenemen en eventueel badslippers. Een vriendelijk verzoek van onze kant aan alle ouders/verzorgers is of u iedere keer als uw kind gym heeft gehad, wilt controleren of alle kleren thuis weer uit de tas zijn gekomen. Er blijven namelijk nogal eens spullen in de kleedkamer. De gevonden gymspullen liggen in een mand in de hal of bij de conciërge.

Gelet op eigen en andermans veiligheid is het regel dat sieraden tijdens de gymles worden afgedaan. Dispensatie op deze regel dient bij de directeur te worden aangevraagd. Bij piercings is dit in het algemeen niet mogelijk. Als er sprake is van een ongeval ten gevolge van een piercing of ander sieraad, is de drager van de piercing verantwoordelijk voor eigen en andermans schade.

Gymrooster

Gymrooster locatie Maria Duystlaan

Woensdag
10.45-11.30 MBE
11.30-12.15 MBD
12.15-13.00 BBD
13.00-13.45 BBE

Vrijdag
08.30-09.15 MBD
09.15-10.00 MBE
10.15-11.00 BBD
11.00-11.45 BBE

 

 

Gymrooster locatie Raam

Woensdag
09.15-10.00 BBA
10.00-10.45 BBB
10.45-11.30 BBC
11.45-12.30 MBC
12.30-13.15 MBA
13.15-14.00 MBB

Vrijdag
09.15-10.00 MBA
10.00-10.45 MBB
10.45-11.30 MBC
11.45-12.30 BBA
12.30-13.15 BBB
13.15-14.00 BBC

 

 

Op de vrijdagen dat een groep een voorstelling houdt, worden op de locatie Raam alle gymlessen 10 minuten ingekort.

In de weken dat een groep naar het zwembad gaat voor Swim2Play, is dat in plaats van de normale gymles.

 

Sportdag

De sportcommissie organiseert ieder jaar een sportdag. Wanneer de spordatgen voor beide locaties gepland zijn, is te vinden in de agenda. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 kunnen ook meedoen aan sportevenementen die na schooltijd worden georganiseerd.